OLT Express: Studenci i seniorzy latają taniej

OLT Express przygotował promocję dla studentów oraz seniorów, dzięki której mogą oni kupić bilety już za 50 PLN w jedną stronę.
Uczestnikami promocji mogą zostać pasażerowie, którzy w dniu rozpoczęcia podróży ukończyli 60 rok życia („Seniorzy”) lub którzy do dnia 31 maja 2012 r. nie ukończyli 26 roku życia oraz są uczniami szkoły wyższej, legitymującymi się ważną legitymacją uczelni („Studenci”).

Seniorzy mogą dokonać rezerwacji wyłącznie dzwoniąc na dedykowany numer: +48 58 735 58 88. Osoby dokonujące rezerwacji w ramach taryfy promocyjnej dla Seniorów zobowiązane są do podania numeru PESEL, który musi być zgodny z danymi zawartymi w dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość pasażera w czasie odprawy na lotnisku. W celu dokonania rezerwacji na promocyjnych warunkach studenci muszą najpierw wypełnić formularz oraz załączyć do niego skan legitymacji studenckiej. Następnie muszą wykonać telefon na dedykowany numer: +48 58 735 58 88. Przed wejściem na pokład samolotu należy okazać ważną (podstemplowaną) legitymację studencką. Cena za przelot w taryfie promocyjnej wynosi 50 zł. W cenie biletu zawarte są wszelkie opłaty lotniskowe i podatki. Za dokonanie rezerwacji poprzez dedykowany numer nie będzie pobierana dodatkowa opłata manipulacyjna.
Promocja rozpoczyna się 15 marca i trwa do 30 kwietnia 2012 r., a dotyczy lotów w ramach dostępnych miejsc na wybranych połączeniach krajowych OLT Express Regional, dostępnych w dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2012 roku.

To może Ciebie zainteresować

Leave a Comment