Cypr wprowadził ograniczenia w podróży dla Polaków

Na razie musimy zapomnieć o wakacyjnym wypoczynku na Cyprze – Polska została zaliczona do kategorii C, według której tylko wybrane osoby mogą podróżować na wyspę.

Władze cypryjskie określiły dwie kategorie państw (A i B), z których można podróżować na Cypr. Skład obu grup państw (A i B) jest na bieżąco modyfikowany w oparciu o kryteria stopnia zagrożenia epidemicznego i może w każdej chwili ulec zmianie.

Od 9 listopada Polska znajduje się w kategorii C. Z państw zaliczonych do tej kategorii na Cypr mogą przylecieć wyłącznie obywatele Republiki Cypryjskiej i członkowie ich rodzin, osoby mieszkające na stałe w Republice Cypryjskiej, członkowie korpusu dyplomatycznego oraz osoby, które uzyskały indywidualną zgodę władz cypryjskich. Po przylocie obowiązuje okazanie negatywnego wyniku testu molekularnego RT-PCR lub poddanie się (na własny koszt) obowiązkowemu testowi na lotnisku, a następnie pozostawanie przez 14 dni w samoizolacji. Na 48 godzin przed jej końcem obowiązuje powtórzenie testu RT-PCR na własny koszt.

Osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr. Przy wejściu do samolotu oraz przy kontroli granicznej należy na wezwanie okazać mail potwierdzający wypełnienie ankiety – za brak wypełnionej ankiety może być nałożony mandat w wysokości 300 EUR i nakaz odpłatnego wykonania testu lub odmowa wjazdu do Cypru. Osobom powracającym z zagranicy zaleca się wykonanie we własnym zakresie testu po 7 dniach od powrotu.

Źródło: MSZ

Top